marquee

Definities

Spaanse talenschool Camino Barcelona zal vanaf nu verwezen worden met ‘de school’. 'De student' is degene op wiens naam de reservering gemaakt wordt.


Deze overeenkomst

Deze overeenkomst is rechtsgeldig zodra de school een ingevuld inschrijvingsformulier van de student heeft ontvangen, hetzij in schriftelijke of in digitale vorm. Als de reservering telefonisch gemaakt is, dan is de overeenkomst rechtsgeldig zodra de reserveringsgegevens door de school genoteerd zijn en zodra de benodigde betaling (hetzij de aanbetaling of volledige betaling) door de school ontvangen is. De Spaanse wetgeving is te allen tijde van toepassing op deze overeenkomst.


Betaling

Een aanbetaling van €200 is nodig voor een reservering die meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus gemaakt is. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus voldaan te worden. Indien het restantbedrag niet 4 weken voor aanvang van de cursus in ons bezit is, heeft de school het recht de cursus (en accommodatie) te annuleren. De aanbetaling kan niet gerestitueerd worden en de onderstaande annuleringskosten zijn van toepassing.

Volledige betaling is nodig indien een reservering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt. We behouden het recht om onze prijzen te wijzigen. Er zal echter geen wijziging in de prijs van een cursus of accommodatie aangebracht worden indien de volledige betaling reeds in ons bezit is. Het is de verantwoordelijkheid van de student ervoor te zorgen dat de volledige betaling in het bezit van de school komt, zonder dat de school bankkosten hoeft te betalen.


Betaalwijzen

This agreement is legally binding once the school has received a completed enrolment form from the student, whether on-line or in writing. If the booking is made by telephone, the agreement is legally binding once the booking details have been taken by the school and once the necessary payment (deposit or full payment) has been received by the school. The laws of Spain shall apply to this agreement.


Credit/Debit Card

We accepteren alleen betalingen met creditcards van Visa, MasterCard en American Express. Op alle betalingen met creditcard is een toeslag van 2% van toepassing met uizondering van American Express waar een toeslag van 4% van toepassing is.


Overschrijving

Je kunt er ook voor kiezen door middel van een overschrijving te betalen. De school dient het verschuldigde bedrag volledig te ontvangen, zonder eventuele banktoeslagen te hoeven betalen. Zodra de student de overschrijving verstuurd heeft, dient hij/zij de school hiervan op de hoogte te brengen door een kopie van de overschrijving via post, fax of e-mail naar de school te sturen. De bankgegevens van de school zijn:

Rekeninghouder: CAMINOBARCELONA SL.
Rekeningnummer: 2100 0938 78 0200228284
IBAN: ES05 2100 0938 7802 0022 8284
Swift Code: CAIXESBBXXX
Bank: CaixaBank
Calle Sepúlvera, nº 106-108
08015-Barcelona
Spanje

Overige wijzigingen

Wanneer een student niet in staat is de geboekte cursus bij te wonen omdat uit de niveautest blijkt dat de student niet over het geschikte niveau beschikt, bieden we een alternatieve cursus of privélessen aan. Het aantal privélessen kan lager uitvallen dan het aantal groepslessen van de oorspronkelijk gereserveerde cursus.


Gemiste lessen en activiteiten

Op nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven. Wanneer een of meer dagen in een lesweek samenvallen met een nationale feestdag, zullen de studenten op die dag(en) geen les hebben. Geen lessen zullen worden gemist op de eerste dag als gevolg van de niveautest of de welkomstactiviteiten. Het is mogelijk dat studenten aan het einde van de cursus lessen missen omdat ze dan een evaluatietest afleggen. Echter, deze test is een belangrijk onderdeel van het leerproces. Indien lessen uitvallen wegens bovenstaande redenen, worden deze niet ingehaald of gerestitueerd, tenzij anders vermeld.

Activities and Excursions

We organizeren 7 verschillende activiteiten per week. Informatie over activiteiten en excursies die de school organiseert, dient als een richtlijn beschouwd te worden en niet als een nauwkeurig overzicht van activiteiten en excursies. Neem voordat je een reservering maakt contact met ons op als je specifieke informatie wilt over een van onze activiteiten.


Annulering door de student

Indien een student de reservering annuleert, gelden de volgende voorwaarden: Annulering dient schriftelijk bekend gemaakt te worden aan onze school. De dag dat de school de annulering schriftelijk ontvangt, zal de officiële dag van annulering zijn en onderstaande annuleringsvoorwaarden zullen van toepassing zijn. In geval van annulering zal de aanbetaling verloren gaan. Bovendien gelden de volgende annuleringskosten die door de student aan de school voldaan dienen te worden:

  • Annulering tot 28 dagen voor aanvang van de cursus: verlies van inschrijfgeld.
  • Annulering 27 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de kosten en 50% van de accommodatiekosten.
  • Annulering 13 tot 7 dagen voor aanvang van de cursus: 75% van de kosten en 75% van de accommodatiekosten.
  • Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus: Verlies van de aanbetaling plus 100% van het collegegeld en accommodatiekosten, en het verlies van extra gecontracteerde diensten, zoals luchthaventransfers.
  • Geen restitutie zal worden gegeven na de dag dat de cursus moet beginnen. Onder speciale omstandigheden zal echter een terugbetaling plaatsvinden na de start van de cursus.

De school streeft ernaar de diensten en producten te leveren die de studenten reserveren. We kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enige verstoringen van een cursus als gevolg van overmacht (zoals natuurrampen, stakingen, terroristische aanvallen, verstoringen van de openbare orde of het uitbreken van een oorlog, etc).

Er wordt geen restitutie verleend voor verloren lessen of annuleringen als gevolg van de bovengenoemde oorzaken. In het geval van dergelijke evenementen, zullen we aanbieden om de cursus en accommodatie van de student naar een toekomstige datum te verplaatsen, zonder extra kosten voor de student.

Wijzigingen door de student

Studenten mogen, naar goeddunken van de school, wijzigingen in de gegevens van hun reservering aanbrengen of de startdatum wijzigen, mits de school hier uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk van op de hoogte wordt gebracht. Het is niet mogelijk om de startdatum te wijzigen of de cursus uit te stellen nadat de accommodatie al beschikbaar is voor de student of na aanvang van de cursus.


Reis, vervoer en visum

Reis, vervoer en visum The school will supply the necessary documentation for students to obtain a visa, but are not responsible for a Consular authority's decision whether or not to issue a visa. De school zal de student van de benodigde informatie over het verkrijgen van een visum voorzien, maar is niet verantwoordelijk voor het besluit van de consulaat over het verstrekken van een visum. Het is de verantwoordelijkheid van de student om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om een visum te verkrijgen en de student dient zelf bij het consulaat na te vragen hoeveel tijd de aanvraagprocedure in beslag zal nemen. Als een student de school verzoekt documentatie toe te sturen via een koeriersdienst of per expresse (niet e-mail of normale post), dan worden de kosten hiervan in rekening gebracht aan de student.

Als een student niet in staat is een cursus bij te wonen omdat het niet gelukt is om een visum te verkrijgen, zal de school normaliter de door de student betaalde bedragen restitueren mits de student aan kan tonen dat het visum geweigerd is buiten zijn/haar schuld (het tijdig aanvragen van het visum en het correct invullen van de formulieren zijn de verantwoordelijkheid van de student) . In andere gevallen zijn de normale annuleringskosten van toepassing. Als de officiële weigerings brief niet is voorgelegd aan de school, maar de officiële visum brief is afgegeven door de school, is de school niet in staat om eventuele vergoedingen betaald als gevolg van administratieve en academische uitgaven terug te betalen. Wanneer een visum geweigerd is door schuld van de student (zoals het niet hebben van een geldig paspoort of andere benodigde documenten of het niet tijdig aanvragen van het visum) zijn de normale annuleringskosten van toepassing.Vervoer van het vliegveld

De school kan het vervoer van het vliegveld naar de accommodatie regelen. De kosten hiervan bedragen €75 euro voor een enkele reis van Barcelona International Airport (El Prat) naar de accommodatie van de student. De school moet uiterlijk 7 dagen voor vertrek de volledige betaling hiervan ontvangen net als de volledige vluchtgegevens van de student. Als de school deze vluchtgegevens niet 2 dagen voor verwachte aankomst van de student heeft ontvangen, is de school niet verantwoordelijk voor het afhalen van de student van het vliegveld en de kosten van het vervoer van het vliegveld kunnen niet gerestitueerd worden.


Onze verwachtingen

Studenten en hun reisgenoten worden geacht zich op een fatsoenlijke manier te gedragen en respect te tonen voor de andere studenten, het personeel van onze school en de mensen met wie de studenten de accommodatie delen. Illegaal drugsgebruik, alcoholmisbruik of asociaal gedrag jegens anderen wordt niet getolereerd. De school behoudt het recht om studenten die de schoolregels overtreden of zich op enige andere manier ongepast gedragen jegens anderen de toegang tot de cursus en accommodatie te ontzeggen. De school behoudt het recht een student die de bepalingen van dit artikel overtreedt van de cursus te schorsen en toegang tot de accommodatie te ontzeggen. In deze gevallen zal er geen restitutie van cursus- en accommodatiekosten plaatsvinden.Juistheid van gegevens

Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie in onze literatuur en op onze websites juist is, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor druk- of vertaalfouten of weglatingen. We verzoeken je daarom vriendelijk om zaken die voor jouw van belang zijn met ons te bespreken voordat je de reservering maakt. Als je nog vragen hebt over onze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op:

Camino Barcelona
Calle Comte d’ Urgell 78
08011
Barcelona
Spanje
Vanuit Europe: 0034 93 467 85 85
Vanuit USA/Canada: 011 34 93 467 85 85
Vanuit andere landen: Bel de internationale code, plus 34 93 467 85 85
Email: info@caminobarcelona.com